Op 20 oktober 2021 is Stichting Sint Pannekoek opgericht en heeft haar zetel in Rotterdam, de plaats waar het allemaal begon (zie: de legende van Sint Pannekoek).

De Stichting heeft ten doel: het jaarlijks organiseren van een evenement op negenentwintig november, op één of meerdere locaties in Rotterdam en/of het Koninkrijk der Nederlanden, waarbij aan mensen de gelegenheid wordt geboden om gezamenlijk één of meerdere pannenkoeken te eten met als voornaamste doel het verbinden van de inwoners van de stad Rotterdam en/of de plaatsen binnen het Koninkrijk der Nederlanden, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevordelijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

De Stichting faciliteert lokale organisaties om Sint Pannekoek te vieren. Daarbij worden materialen ter beschikking gesteld, draaiboeken gedeeld, etc. Maar ook kunnen de lokale organisaties gebruik maken van de sponsors van de Stichting. Daarbij dient de lokale organisatie de opbrengsten te doneren aan een goed doel. Dit goede doel werkt bij voorkeur lokaal, heeft geen religieuze of politieke doelstelling.

Beleidsplan

Het beleidsplan voor 2023-2027 is vastgesteld door het bestuur en is hier te lezen.

Bestuur en beloning

Het bestuur ontvangt geen vergoeding voor de werkzaamheden. Eventuele kleine kosten kunnen wel gedeclareerd worden (binnen alle redelijkheid). Het bestuur bestaat uit:

  • Joris van der Spek (voorzitter)
  • Jan van Keulen (penningmeester)
  • Gerbert Paanstra (secretaris)

Financiële verantwoording

De jaarcijfers van 2021/2022 (eerste boekjaar) worden op korte termijn verwacht, na goedkeuring van het bestuur. Daarna zijn ze hier te downloaden.

ANBI-status

Voor Stichting Sint Pannekoek is de ANBI-status aangevraagd. Dat betekent dat je giften belastingvoordelen kan opleveren. Daarbij is het ook mogelijk om een legaat na te laten aan de Stichting.

ANBI-STATUS IS IN AANVRAAG!